Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Vakcinácia a čipovanie

Veterinárny lekár MVDr. Šimonovič oznamuje chovateľom zvierat, že v štvrtok 29. augusta 2013 vykoná vakcináciu a čipovanie psov proti besnote. Podľa zákona 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti musia byť každý pes, mačka a fretka nezameniteľne označený transpondérom – mikročipom. Keďže 30. septembra 2013 sa končí prechodné obdobie v čipovaní podľa zákona 39/2007, § 54 b, odst. 5, zvieratá ešte neoznačené, musia byť pri vakcinácii označené mikročipom.
Cena za vakcináciu je 5,00 € a cena za označenie mikročipom je 15,00 €.
Vakcinácia a čipovanie sa bude vykonávať nasledovne:

  • – Od 12.30 hod. pred obecným úradom
  • – Od 13.00 hod. na ulici Lúčnej

Následne veterinár prejde po celej obci, kto by ešte potreboval vykonať vakcináciu a čipovanie zvierat.