Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Vakcinácia psov a mačiek

Veterinárny lekár Dr. Šimonovič oznamuje chovateľom zvierat, že v sobotu 17. augusta 2013 vykoná vakcináciu a čipovanie psov proti besnote. Podľa zákona 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti musia byť každý pes, mačka a fretka nezameniteľne označený transpondérom – mikročipom. Keďže 30. septembra 2013 sa končí prechodné obdobie v čipovaní podľa zákona 39/2007, § 54 b, odst. 5, zvieratá ešte neoznačené, musia byť pri vakcinácii označené mikročipom.

Cena za vakcináciu je 5,00 € a cena za označenie mikročipom je 15,00 €.

Vakcinácia a čipovanie sa bude vykonávať po uliciach.

  • 9,30 – 10,30 hod. ul. Hlavná, autobusová zastávka pred č. 380
  • 10,30 – 11,00 hod. ul. Hlavná, autobusová zastávka pred farským úradom
  • 11,00 – 12,00 hod. ul. Priečna pred č. 423
  • 12,00 – 12,30 hod. ul. Mlynská pred č. 184
  • 12,30 – 13,30 hod. ul. Kvetná pred č. 66