Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná, a.s. Košice oznamuje občanom, že pre odberné miesto Spišský Štiavnik, ulice:

  • Lúčna 90-120
  • Kláštorná 200-235, 239
  • Hlavná 302, 306, 307, 308, 396, 405
  • Hornádska 239

bude v termíne 9. október 2013 od 7.00 do 12.00 hod. prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

Prílohy k článku:
Lúčna, Kláštorná, Hlavná
Hornádska