Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Výkup papiera v obci

Spoločnosť Brantner oznamuje občanom, že dňa 17.10.2013 (štvrtok) uskutoční v našej obci výkup papiera.
Výkup sa uskutoční:

  • 16.40 – 17.10 h – pred Obecným úradom
  • 17.10 ­- 17.30 h – pri autobusovej zastávke pri bytovkách
  • 17.30 – 18.00 h – pri autobusovej zastávke na Hlavnej ulici

Predmetom zberu sú:
noviny, časopisy, knihy bez obalov, letáky ale aj kartón.

Za vyzbieraný papier dostanete finančnú hotovosť alebo hygienické potreby.
Spoločnosť Brantner Vám ponúka za 1 kg papiera 0,03 EUR, alebo za 5 kg papiera 1 ks toaletného papiera. V ponuke sú aj kuchynské utierky alebo hygienické vreckovky.
Neváhajte a vymeňte starý papier za nový!

výkup papiera – oznam