Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Zber obnoseného šatstva

Oznamujeme občanom, že v tomto týždni od 21. do 25. októbra 2013 sa môžu zapojiť do zberu obnoseného a nepotrebného šatstva.
Šatstvo je možné odovzdať v stránkových dňoch v zasadačke obecného úradu v Spišskom Štiavniku.
Veci je potrebné zabaliť do igelitového vreca, aby nedošlo k znehodnoteniu pri prevoze.
Bližšie informácie nájdete na letákoch na obecnom úrade a na internetovej stránke obce.

leták