Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do orgánov samosprávnych krajov

Zverejňujeme zoznam zaregistrovaných kandidátov na predsedu a poslancov pre voľby do orgánov samosprávnych krajov

v prílohe:
Kandidáti na predsedu
Kandidáti na poslancov Poprad

Doplnené
Odpis zápisnice okrskovej volebnej komisie o hlasovaní vo voľbách do Prešovského samosprávneho kraja – okrsok č. 1
Odpis zápisnice okrskovej volebnej komisie o hlasovaní vo voľbách do Prešovského samosprávneho kraja – okrsok č. 2