Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Príhovor starostky obce k novému roku 2014

Vážení spoluobčania,

Vianočné sviatky svojim čarom a dôstojnosťou boli opäť príležitosťou uvedomiť si, ako veľmi sa navzájom potrebujeme a že ľudské dobro je tou najväčšou hodnotou života.
Prajem nám všetkým v tento posledný deň roka, aby toto „dobro“ premenilo sa na toleranciu, vzájomnú pomoc, ľudskosť a porozumenie, ktoré nech nás sprevádza aj počas celého Nového roka 2014. Iba vtedy sa nám podarí splniť všetky novoročné priania, sny, očakávania a predsavzatia.
A k tomu veľa zdravia, šťastia, lásky, Božieho požehnania a trpezlivosti.

Mária Kleinová
starostka obce