Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Štiavnické Vianoce

Obec Spišský Štiavnik Vás srdečne pozýva na Štiavnické Vianoce 29.12.2013 o 15:00 hod. v Urbárskom dome
V programe vystúpia:

  1. deti z materskej a základnej školy
  2. speváci z klubu dôchodcov
  3. mužská spevácka skupina folklórnej skupiny Oľšovec

Štiavnické Vianoce

Aktualizované – fotogaléria