Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Výstava olejomalieb „Z mojej palety“

tmp_plagat-vystava196591633
Pozývame Vás na výstavu olejomalieb amatérskeho výtvarníka nášho rodáka Ing. Jána Šavela, ktorá bude inštalovaná v priestoroch Základnej školy v Spišskom Štiavniku. Môžete ju navštíviť v dňoch 29.12. 2013 – 3.1.2014 v čase od 15.00 do 17.00 hod