Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Zmena cestovných poriadkov

Oznamujeme občanom, že od 15.12.2013 sa menia cestovné poriadky SAD Poprad. Môžete si ich pozrieť na úradnej tabuli obce, na internetovej stránke obce, prípadne na webstránke SAD Poprad.

Prílohy k článku:
706401
706402
Spišský Štiavnik