Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Informácia o čase a mieste konania voľby prezidenta Slovenskej republiky

Obec Spišský Štiavnik podľa § 14 ods. 1 zákona č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že:

l. Voľba prezidenta Slovenskej republiky sa vykoná v sobotu 15. marca 2014 od 7.00 hodiny do 22.00 hodiny.

Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, bude sa druhé kolo voľby konať v sobotu 29. marca 2014 od 7.00 hodiny do 22.00 hodiny.

2. Miestom konania voľby prezidenta Slovenskej republiky v okrsku č. 1 je:
volebná miestnosť zasadačka Obecného úradu v Spišskom Štiavniku, Hornádska 241,
pre voličov oprávnených voliť prezidenta Slovenskej republiky s trvalým pobytom,
– ulice Hornádska, Kláštorná, Lúčna, Mlynská, Železničná stanica, Mariánske námestie, Kaštieľ, Priečna súp.číslo 1 – 274, Kvetná

– miestom konania voľby prezidenta Slovenskej republiky v okrsku č. 2 je:
volebná miestnosť v budove Základnej školy v Spišskom Štiavniku, Slnečná č. 422
pre voličov oprávnených voliť prezidenta Slovenskej republiky s trvalým pobytom
– ulice Hlavná, Slnečná, Priečna od súp.čísla 275.

volby2014