Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Preskúšanie sirény rok 2014

Oznamujeme občanom, že akustické preskúšanie sirény v našej obci v roku 2014 sa uskutoční každý druhý piatok v mesiaci v jednotnom čase o 12.00 hod. dvojminútovým stálym tónom. Presné termíny preskúšania sirény nájdete v prílohe.

Preskúšanie sirény