Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Výročná členská schôdza TJ Spišský Štiavnik

TJ Spišský Štiavnik pozýva všetkých svojich členov a sympatizantov
na výročnú členskú schôdzu 1.2.2014 o 16:00 v R&J bar (na ihrisku)
plagat schodza