Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Zápis detí do materskej školy

Obec Spišský Štiavnik, zastúpená starostkou obce oznamuje občanom, že

v zmysle VZN č. 1/2014 zápis detí do Materskej školy v Spišskom Štiavniku na

školský rok 2014/2015 sa uskutoční v dňoch:

– 17. februára 2014 (pondelok) v čase od 8.00 hod. do 15.30 hod.

– 18. februára 2014 (utorok) v čase od 8.00 hod. do 15.30 hod.

– 19. februára 2014 (streda) v čase od 8.00 hod. do 15.30 hod.

– 20. februára 2014 (štvrtok) v čase od 8.00 hod. do 15.30 hod.

– 21. februára 2014 (piatok) v čase od 8.00 hod. do 15.30 hod..

Na zápis je potrebné priniesť občiansky preukaz rodiča, rodný list dieťaťa.

Potvrdenie od lekára sa prikladá až v žiadosti zákonného zástupcu obdržanú

pri zápise v materskej škole.

Mária Kleinová

starostka obce