Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Uznesenia Obecného zastupiteľstva

 

Uznesenia Obecného zastupiteľstva /OZ/ prijaté na 2.zasadnutí OZ v Spišskom Štiavniku dňa 28.2.2014

 

uznesenia-cislo_02_2014_28_februar_2014