Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Kontrola z Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove

Zástupcovia z Krajského riaditeľstva HaZZ prišli preveriť Dobrovoľný hasičský zbor v Spišskom Štiavniku. 10. apríla 2014 bol vyhlásený cvičný poplach na otestovanie akcie schopnosti našich hasičov. Pomocou sirény a sms správ bol ohlásený fiktívny požiar kontajnera pri obecnom úrade. Nakoľko je náš DHZ zaradený v rámci Slovenska do skupiny A, našou povinnosťou je výjazd do 10 minút v počte 3+1 členov. Podarilo sa nám to splniť a do 10 minút bolo pred zbrojnicou pripravených 13 štiavnických hasičov. Tiež bola overená naša technická vybavenosť, ktorou musíme spĺňať zaradenie do skupiny A. Zástupcovia z krajského riaditeľstva ohodnotili náš DHZ na výbornú a boli veľmi spokojní s výsledkom previerky.
Z výsledku vyplýva, že ostávame zaradení medzi najlepšie zbory na Slovensku.

 

foto hasiči 20140410_125326 (1)