Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Uznesenia Obecného zastupiteľstva

Uznesenia Obecného zastupiteľstva /OZ/ prijaté na 5. mimoriadnom zasadnutí OZ v Spišskom Štiavniku dňa 18.4.2014

 

uznesenia-číslo_05_2014_18_apríl_2014