Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Výkup papiera

Spoločnosť Brantner oznamuje občanom, že dňa 29.04.2014 (utorok) uskutoční v našej obci výkup papiera.

Výkup sa uskutoční:

16.40 – 17.10 h.: pred Obecným úradom

17.10 — 17.30 h.: pri autobus. zastávke pri bytovkách

17.30 – 18.00 h.: pri autobus. zastávke na Hlavnej ulici

Predmetom zberu sú:

noviny, časopisy, knihy bez obalov, letáky ale aj kartón.

Za vyzbieraný papier dostanete finančnú hotovosť alebo hygienické potreby.

Spoločnosť Brantner Vám ponúka za 1 kg papiera 0,03 EUR alebo za 5 kg papiera 1 ks toaletného papiera. V ponuke sú aj kuchynské utierky alebo hygienické vreckovky.

Neváhajte a vymeňte starý papier za nový!

 

Spišský Štiavnik jar 2014