Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Oznam

Obvodné oddelenie Policajného zboru v Hranovnici preveruje poškodenie pomníkov hrobových miest na miestnom cintoríne v Spišskom Štiavniku, ku ktorému malo dôjsť v presne nezistenom čase odo dňa 16.3.2014 do 20.03.2014, pričom sa malo jednať o poškodenie lampášov a vázovníkov na hroboch tohto cintorína. Žiadame týmto občanov o pomoc pri získavaní informácií k uvedenej veci a to o prípadnom pohybe osôb – možných páchateľov, ako aj ďalších informácii, ktoré by viedli k riadnemu objasneniu veci. Taktiež žiadame občanov, ktorí sa cítia byť poškodení v danej veci, aby navštívili Obvodné oddelenie Policajného zboru v Hranovnici, prípadne zatelefonovali na známe telefónne číslo 158.