Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Výherkyňa fotohádanky

Do našej súťaže FOTOHÁDANKA z Obecného spravodajcu č. 2/2014 sa zapojili dvaja lúštitelia. Na OcÚ Spišský Štiavnik bola vylosovaná výherkyňa fotohádanky. Je ňou p. Katarína Chripková z Mlynskej ulice. Výherkyni srdečne blahoželáme. Predmet na obrázku sa nazýval “rozpínač”. Používal sa pri tkaní plátna na rovnomernú šírku.

Knižnú odmenu si môže výherkyňa prevziať na obecnom úrade obce Spišský Štiavnik.