Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Výstrahy

Oznamujeme občanom, že Odborom krízového riadenia boli vydané výstrahy na silný vietor a dážď v okresoch Poprad, Kežmarok a Stará Ľubovňa v dňoch 14., 15. a 16. máj 2014, taktiež Slovenský hydrometeorologický stav vydal hydrologickú výstrahu z dôvodu očakávaného intenzívneho dažďa v týchto dňoch.