Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

46. ročník ŠTIAVNICKA PODKOVA – VÝSLEDKOVÉ LISTINY

15.6.2014

SPIŠSKÝ ŠTIAVNIK

 

Kód pretekov: 14615VS

Rozh. zbor:  Tomáš Javorský – hl. rozhodca,  Ladislav Kacvinský, Katarína Wicki,  Ján Gvušč

Techn. delegát:  hlavný rozhodca

Autor parkúrov:  Ing. Marián Varga

Hlásateľ:  Ján Viniarský

 

SÚŤAŽ č. 1 “ZM” deti
Ceny : stužky, vecné

P.č. Meno jazdca Meno koňa Príslušnosť
1. Lucia Selnekovičová Nord Acer Mlynica 0-47,34 1-32,40
2. Tereza Gulašová Kalut Hipoclub Lipt. Sielnica 0-53,87 1-32,69
3. Alexandra Chlpeková Quick Silver JK Equipe Sp.Štiavnik 1-58,50
4. Timea Lacková Fines MŠK Kežmarok 4-49,66
5. Ajša Zubková Kubo Gemgal Rožňava 4-54,66
6. Jana Kičinová Quido 4 Slávia SNV 9-76,15
7. Soňa Hovanová Orix Malý Majer Hrabušice 12-55,81
8. Branislav Pišta Lejdy JO Veľká Lomnica 12-71,50
9. Timea Lacková Lago d Avina ŠJK Kežmarok 16-79,37

 

SÚŤAŽ č. 1 “ZM”
Ceny : vecné

 

P.č. Meno jazdca Meno koňa Príslušnosť
1. Lucia Selnekovičová Nord Acer Mlynica 0-47,34 1-32,40
2. Tereza Gulašová Kalut Hipoclub Lipt. Sielnica 0-53,87 1-32,69
3. Slavomíra Javorská Kongo JK Equipe Sp.Štiavnik 0-56,78 2-36,28
4. Veronika Hanáková Levantina JK Podtureň 0-50,56 4-26,69
5. Ján Ragaly Kalia MŠK Kežmarok 0-48,56 4-26,91
6. Pavla Hudzíková Bork Acer Mlynica 0-55,03 6-35,10
7. Alexandra Chlpeková Quick Silver JK Equipe Sp.Štiavnik 1-58,50
8. Timea Lacková Fines MŠK Kežmarok 4-49,66
9. Ján Ragaly Berala MŠK Kežmarok 4-50,75
10. Štefan Zeman Nobelis Z Cold Lake Horses Kežm. 4-51,06
11. Anna Kriššáková Zigi Acer Mlynica 4-52,43
12. Ivan Filinský Skybaldina Slovenský raj Hrabušice 4-54,10
13. Ajša Zubková Kubo Gemgal Rožňava 5-54,66
14. Veronika Horalová Nonius XIX-7 JK Aurora St. Ľubovňa 5-56,69
15. Veronika Hanáková Wavo Goldika JK Podtureň 8-53,62
16. Bartolomej Odrobina Sára JO Domino Štôla 8-69,16
17. Jana Kičinová Quido 4 Slávia SNV 9-76,15
18. Soňa Hovanová Orix Malý Majer Hrabušice 12-55,81
19. Branislav Pišta Lejdy JO V. Lomnica 12-71,50
20. Timea Lacková Lago d Avina MŠK Kežmarok 16-79,37
Štefan Zeman Belo Cold Lake Horses Kežm. elim.
Mária Ludvigová Bristol Cold Lake Horses Kežm. elim.
Beáta Krajčiová Kornel 2 Slávia SNV elim.
Slavomíra Černá Ave Ransom JK Koprivnica red.
Zuzana Longová Vistor Acer Mlynica red.
Katarína Michlíková Berry White Cold Lake Huncovce red.

 

 

SÚŤAŽ č. 2 “Z”
Ceny : 30, 25, 20, 15, 10 €

P.č. Meno jazdca Meno koňa Príslušnosť
1. Petra Martočková Kiara Acer Mlynica 0-45,50
2. Katarína Stanková Waleur de L Essert Slávia SNV 0-47,25
3. Peter Kuna Griffin Epona Mútnik 0-47,96
4. Petra Martočková Armin Acer Mlynica 0-49,25
5. Bartolomej Odrobina Sára Domino Štôla 0-50,28
6. Jana Kičinová Quido 4 Slávia SNV 0-54,15
7. Tatiana Džubasová Sejfas Riding Team Kežmarok 1-55,19
8. Michaela Zemanová Kevin 3 Poprad 1-55,72
9. Ajša Zubková Kubo Gemgal Rožňava 1-56,15
10. Matúš Smandra Karmel 2 Friendstyle Poprad 1-57,56
11. Slávka Javorská Kongo JK Equipe Sp.Štiavnik 2-60,34
12. Anežka Hudzíková Bejly Acer Mlynica 4-48,28
13. Ivan Filinský Skibaldina Slovenský raj Hrabušice 4-50,66
14. Viktória Jurčová Casio MŠK Kežmarok 4-51,09
15. Romana Kunová Vicki Epona Mútnik 4-53,44
16. Bianka Zemančíková Hessa Acer Mlynica 4-54,15
17. Pavla Hudzíková Tiketa Acer Mlynica 4-54,81
18. Jozef Špak Duvivier JK Švábovce 5-55,32
19. Veronika Hanáková Levantina JK Podtureň 5-55,56
20. Pavla Hudzíková Bork Acer Mlynica 5-56,78
21. Ján Ragaly Berala MŠK Kežmarok 5-56,97
22. Anežka Hudzíková Nord Acer Mlynica 8-47,28
23. Tereza Gulašová Kalut Hipoclub Lipt. Sielnica 9-55,34
24. Ján Ragaly Kalia MŠK Kežmarok 9-57,00
25. Štefan Zeman Nobelis Cold Lake Kežmarok 10-59,37
26. Zuzana Labudová Inis Malý Majer Hrabušice 11-63,06
27. Matúš Smandra Rusty Del Cherra JK Freestyle Poprad 12-86,62
28. Veronika Hanáková Wavo Goldika JK Podtureň 13-57,89
29. Mária Ludvigová Bristol Gold Lake Kežmarok 15-73,69
30. Viktória Jurčová Lago d Avina MŠK Kežmarok 15-82,15
31. Štefan Zeman Belo Cold Lake Huncovce 19-82,32
32. Timea Lacková Finess MŠK Kežmarok 24-70,06
33. Braňo Pišta Lejdy JO V. Lomnica 24-91,75
Viktória Jurčová Enzo MŠK Kežmarok elim.

 

SÚŤAŽ č. 3 “ZL”
Ceny : 60, 50 , 40, 30, 20 €

P.č. Meno jazdca Meno koňa Príslušnosť
1. Katarína Košecká Lermond Hipoclub Lipt. Sielnica 0-57,82 0-34,00
2. Jozef Špak Duvivier JK Švábovce 0-51,50 0-37,71
3. Peter Kuna Griffin Epona Mútnik 0-52,26 0-38,34
4. Petra Martočková Kiara Acer Mlynica 0-50,04 8-39,76
5. Anna Kriššáková Hessa Acer Mlynica 4-47,53
6. Táňa Džubasová Sejfas Reading Team Kežmarok 4-49,31
7. Viktória Jurčová Casio MŠK Kežmarok 4-49,44
8. Katarína Stanková Waleur de L Essert Slávia SNV 4-50,29
9. Matúš Smandra Karmel 2 Freestyle Poprad 4-58,60
10. Anežka Hudzíková Bejly Acer Mlynica 8-49,69
11. Michaela Zemanová Kevin 3 Poprad 8-54,18
12. Romana Kunová Vicki Epona Mútnik 8-54,23
13. Zuzana Labudová Inis Malý Majer Hrabušice 8-58,54
14. Pavla Hudzíková Tiketa Acer Mlynica 11-68,38
15. Petra Martočková Armin Acer Mlynica 12-51,12
Anna Kriššáková Vistor Acer Mlynica elim.
Michaela Zemanová Rusty Del Cherra Poprad red.