Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Deň narcisov

Deň narcisov

Cieľom Dňa narcisov je vniesť problematiku boja proti rakovine ako aj pravdu o súčasnom postavení chorých na Slovensku bližšie k ľuďom – do ulíc, aby sa z choroby nestal strašiak, ale fakt, ktorý ľudí spája. Deň narcisov sa už tradične koná v apríli každého roka. Jeho symbolom je žltý narcis – kvietok jari a nádeje, ktorý si ľudia pripínajú na svoj odev, aby aj týmto spôsobom vyjadrili solidaritu s osobami postihnutými rakovinou.
Ide o najväčšiu verejnoprospešnú finančnú zbierku na Slovensku. Do tohto unikátneho projektu sa opäť zapojila naša organizácia. Vyzbieralo sa 148,37 Eur a rozdalo sa 143 narcisov. Ďakujeme všetkým tým, ktorí prispeli do tejto zbierky. Veľká vďaka patrí hlavne naším žiakom zo ZŠ, učiteľom, ktorí ich vedú k tomu, že pomáhať sa má.
 MS SČK Martinková Oľga
IMG_0015
Deň narcisov

Deň narcisov