Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Štiavnická podkova

Pozývame vás na 46. ročník Štiavnickej podkovy. Podujatie sa uskutoční 15. júna 2014 so začiatkom o 13.00.

vstupné:

dospelí:    1,00 €         
deti:          0,50 €        
      
Sprievodný program: sokoliarske vystúpenie skupiny AQUILA z Bojníc.

 

podkova 2014

 

 

Štiavnická podkova 46. ročník

 

Rozpis jazdeckých pretekov

Kód pretekov: 14615VS

Dátum konania: 15.6.2014

Miesto: Športový areál Sp.Štiavnik

Kontaktná adresa: Tomáš Javorský

Riaditeľ:   Mária Kleinová

Hl. rozhodca: Tomáš Javorský

Rozhodca: Katti Wicki, Ladislav Kacvinský,   Ján Gvušč

Tajomník:   Ján  Chripko

Lek. služba:  MUDr. Peter Pavol

Vet. služba:  MVDr. Tibor Vozár

Autor parkúrov: Ing. Marián Varga

Podkováč: Jakub Talár

Účasť: otvorená

Kolbisko: Tráva 60×40

Opracovisko: 1x60x60 – tráva,  1x30x20 – tráva

 

Uzávierka prihlášok:             11.6.2014 /akceptované prihlášky mailovou formou

obec@spisskystiavnik.sk/

Prezentácia účastníkov:        15.6.2014 od 10.50. – 11.30 hod. Šport. areál Sp.Štiavnik

———————————————————————————————————————————-

Súťaže:

 

1. Skok do 90 cm /dvojfázové skákanie/

Dátum:   15.6.2014               Hod.: 13.00                  Čl. pravidiel: 274.5.3

Prekážky: 90 cm                   Počet: 8/5                    Rýchlosť: 350m/min.

Počet koní na jazdca: 3        Štartovné: 5 €               Ceny: stužky, vecné

 

 

2. Skok “Z”

Dátum:   15.6.2014               Hod.: následne             Čl. pravidiel: 238.2.1

Prekážky: 100 cm                 Počet: 9/10                  Rýchlosť: 350m/min.

Počet koní na jazdca: 3        Štartovné: 7 €               Ceny: stužky, finančné

 

 

3. Skok “ZL”

Dátum:   15.6.2014               Hod.: následne             Čl. pravidiel: 238.2.2

Prekážky: 110 cm                 Počet: 9/10                  Rýchlosť: 350m/min.

Počet koní na jazdca: 3        Štartovné: 10 €             Ceny: stužky, finančné

 

 

Poznámky: – účasť na prezentácii je povinná

– prihlášky zaslať v termíne na predpísaných tlačivách SJF