Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Urbárske pozemkové spoločenstvo

Urbárske pozemkové spoločenstvo majiteľov lesov a pôdy v Spišskom Štiavniku, oznamuje svojim členom, že 26. júna 2014 /štvrtok/ o 17,00 hod. sa uskutoční v Urbárskom dome v Spišskom Štiavniku  Čiastkové valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva, na ktorom sa bude schvaľovať Zmluva o založení spoločenstva v zmysle Zákona č. 97/2013.

Zúčastniť sa môžu iba tí členovia, ktorí sa nezúčastnili Valného zhromaždenia v nedeľu 22.6.2014, alebo tí ktorí majú splnomocnenie od týchto členov.