Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Výberové konanie na pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP)

Obec Spišský Štiavnik, Hornádska 241, 059 14  Spišský Štiavnik

 

vyhlasuje výberové konanie na

pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP).

vyberove_konanie