Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

PODÁVANIE KANDIDÁTNYCH LISTÍN

Podávanie kandidátnych listín pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva a pre voľby starostu obce, delegovanie členov a náhradníkov do miestnej volebnej komisie je možné:

na Obecnom úrade Obce Spišský Štiavnik,
PONDELOK 7.00 – 12.00 hod.,
12.30 – 15.00 hod.
UTOROK 7.00 – 12.00 hod.,
12.30 – 15.00 hod.
STREDA 7.00 – 12.00 hod.
12.30 – 17.00 hod.
ŠTVRTOK 7.00 – 12.00 hod.,
12.30 – 15.00 hod.
PIATOK 7.00 – 12.30 hod.

po úradných hodinách
od 19. septembra 2014 do 21. septembra 2014 do 24.00 hod. u zapisovateľky miestnej volebnej komisie p. Antónie Zummerovej, číslo telefónu 0905 576 954.