Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Vyhlásenie kandidatúry

V zmysle zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do samosprávy obcí § 18 v znení neskorších predpisov miestna volebná komisia v Spišskom Štiavniku uverejňuje zoznam zaregistrovaných kandidátov:

vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva /sken/

vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce /sken/