Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

DELEGOVANIE ČLENOV

Delegovanie členov a náhradníkov do okrskovej volebnej komisie č. 1  a okrskovej volebnej komisie č.2 je možné:

na Obecnom úrade Obce Spišský Štiavnik,

PONDELOK             7.00 – 12.00 hod.,   12.30 – 15.00 hod.

UTOROK                  7.00 – 12.00 hod.,  12.30 – 15.00 hod.

STREDA                  7.00 – 12.00 hod.   12.30 – 17.00 hod.

ŠTVRTOK                7.00 – 12.00 hod.,    12.30 – 15.00 hod.

PIATOK                   7.00 – 12.30 hod.

po úradných hodinách do 26. októbra 2014 do 24.00 hod.  u zapisovateľky miestnej volebnej komisie p. Antónie Zummerovej, číslo telefónu 0905 576 954.