Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Výkup papiera

Spoločnosť Brantner oznamuje občanom, že dňa 16.10.2014 (štvrtok) uskutoční v našej obci výkup papiera.

 

Výkup sa uskutoční:

 16.40 – 17.10 h.: pred Obecným úradom

17.10 ­- 17.30 h.: pri autobus. zastávke pri bytovkách

17.30 – 18.00 h.: pri autobus. zastávke na Hlavnej ulici

 

Predmetom zberu sú:

noviny, časopisy, knihy bez obalov, letáky ale aj kartón.

 

Za vyzbieraný papier dostanete finančnú hotovosť alebo hygienické potreby. Spoločnosť Brantner Vám ponúka za 1 kg papiera 0,03 EUR  alebo za 5 kg papiera 1 ks toaletného papiera. V ponuke sú aj kuchynské utierky alebo hygienické vreckovky.

 

Neváhajte a vymeňte starý papier za nový!

 

obr