Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Oznam o vzdaní sa kandidatúry

Miestna – volebná komisia v Spišskom Štiavniku podľa zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov oznamuje, že pre voľby starostu obce dňa 15.11.2014 sa vzdal kandidatúry:

 

  1. Matúš Korheľ, Ing., 38 r., manažér, Spišský Štiavnik, Lúčna 106/17, Kresťanskodemokratické hnutie

vyhlasenie