Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

NA SKLE MAĽOVANÉ

Obecný úrad v Spišskom Štiavniku a Kočovné divadlo DRaK Prešov
Vás pozývajú
na muzikálový recitál
NA SKLE MAĽOVANÉ
28.12.2014 o 15,00 hod.
v Urbárskom dome v Spišskom Štiavniku.

   Vstupné: 1,00 €
Vstupenky si môžete zakúpiť na Obecnom úrade v stránkových dňoch.

Na_skle_malovane_DKD_DRaK