Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Pozvánka

V Klube dôchodcov v Spišskom Štiavniku
je nainštalovaná výstava pod názvom

 “Tak žili naši predkovia”

Výstava je sprístupnená deťom, mládeži a verejnosti
v dňoch od 8.decembra do 14.decembra 2014
od 8,00 hod. do 14,00 hod.
v priestoroch Klubu dôchodcov v Spišskom Štiavniku.