Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Vianočný koncert

Pozývame Vás na vianočný koncert, ktorý sa uskutoční 6. januára 2015 o 16.00 vo farskom kostole v Spišskom Štiavniku.
Zaznejú známe vianočné piesne a koledy v podaní študentov slovenských konzervatórií.

koncert_stiavnik copy