Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Zápis detí do materskej školy

Obec Spišský Štiavnik oznamuje, že v zmysle vyhlášky č. 306/2008 Z.z. § 3 ods. 2
zápis dieťaťa na plnenie školskej dochádzky v materskej škole v školskom roku 2015/2016 sa koná v Materskej škole, Hornádska 239, Spišský Štiavnik, v dňoch:

– 16. februára 2015 (pondelok) v čase od 7.00 hod. do 15.30 hod.
– 17. februára 2015 (utorok) v čase od 7.00 hod. do 15.30 hod.
– 18. februára 2015 (streda) v čase od 7.00 hod. do 15.30 hod.
– 19. februára 2015 (štvrtok) v čase od 7.00 hod. do 15.30 hod.
– 20. februára 2015 (piatok) v čase od 7.00 hod. do 15.30 hod..

 
Rodič alebo zákonný zástupca prinesie so sebou občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.

Mária Kleinová
starostka obce