Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Dotazník – Rozvoj možností rekreácie v okolí obce.

Tento dotazník je pripravený pre potreby diplomovej práce, kde sa snažíme zistiť informácie týkajúce sa rekreačného využitia okolia obce Spišský Štiavnik.  Dotazník je anonymný, určený pre všetkých obyvateľov obce.

 

Dotazník