Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Cyklistické preteky Jarná klasika

Obec Spišský Štiavnik upozorňuje občanov na medzinárodné cyklistické preteky Jarná klasika. Trať pretekov prechádza obcou Spišský Štiavnik 30. mája 2015 /sobota/ v čase od 12.15 hod. do 13.00 hod. /v smere od Hôrky na Hranovnicu/.

klasika