Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Vakcinácia psov

MVDr. Šimonovič oznamuje majiteľom psov, že vakcinácia psov a mačiek proti besnote sa uskutoční v našej obci v sobotu 23. mája 2015.

Harmonogram podľa ulíc:

Hlavná – zastávka autobusu 9.30 hod.,

zastávka pred farou 10.15 hod.,

Priečna, pred č. domu 416 11.00 hod.,

Mlynská – 11.45 hod.,

Kvetná 12.30 hod.

pred OcÚ podľa potreby 13.30 hod.

Poplatok za 1 vakcínu je 6,50 €. Uhrádza sa poštovou poukážkou do 3 dní. K očkovaniu je potrebné priniesť očkovací preukaz a psy musia mať košík.