Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Poskytovanie informácií

Obec Spišský Štiavnik zverejňuje evidenciu žiadostí podaných v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. Evidencia bude pravidelne aktualizovaná. Odkaz na evidenciu je v ľavom menu pod názvom Poskytovanie informácií”