Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Stredoveké kláštory a ich osudy na slovensku

„ STREDOVEKÉ KLÁŠTORY a ICH OSUDY  NA SLOVENSKU “

VÝSTAVA PRI PRÍLEŽITOSTI MEDZINÁRODNEHO DŇA PAMIATOK a ROKU ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA
VERNISÁŽ VÝSTAVY 15. JÚNA 2015 o 14:00 v kaštieli v Spišskom Štiavniku
OTVORENÉ OD 15. JÚNA DO 26. JÚNA 2015
denne v čase od 10 00 do 12 00 a od 13 00 do 15 00
(pred návštevou kontaktujte: 0907182952 – p. Mrava, 052/2451121.-.Ing. arch. Bujnová)
V KAŠTIELI V SPIŠSKOM ŠTIAVNIKU

Od roku 1010 do roku 1526 bolo na území dnešného Slovenska založených vyše 100 kláštorov, ktoré od počiatku svojej existencie plnili okrem pastoračnej funkcie aj významnú úlohu pri šírení civilizácie, vzdelanosti a kultúry.
Svojou činnosťou a pôsobením na svoje okolie začleňovali územie Slovenska do európskeho kultúrneho priestoru.

Výstava bude sprístupnená aj 26 – 27.6.2015 v rámci Dňa otvorených kláštorov.