Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Výherca fotohádanky

Do našej súťaže FOTOHÁDANKA z Obecného spravodajcu č. 2/2015 sme dostali dve správne odpovede. Predmet, ktorý sme uverejnili sa volá hamulec a používal sa na brzdenie konského voza.

Výhercom sa stal pán Ladislav Hudzík, ulica Hlavná. Odmenu si môže výherca prevziať na Obecnom úrade v Spišskom Štiavniku.

hamulec