Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Výlet do Bratislavy – po stopách Ľudovíta Štúra.

Obecná knižnica v Hranovnici pripravila v dňoch 16. a 17. júla z príležitosti vyhlásenia roka Ľudovíta Štúra pre študentov a obyvateľov obce Hranovnica a Mikroregiónu Prameň Hornádu a Čierneho Váhu, výlet do Bratislavy.


Je to prvé podujatie z pripravovaných aktivít Mikrorekgiónu Pramene, ktoré sa uskutočnia pri príležitosti jeho narodenia 28. októbra 1815 v Zay-Uhrovci.
Okrem návštevy legendárneho hradu Devín, návštevy NR SR, nádvoria Bratislavského hradu a iných pamätihodností nášho hlavného mesta, navštívime mesto Modra a múzeum Ľ. Štúra, múzeum modranskej keramiky aj iné krásy mesta. Neďaleko sa nachádza jeden z najkrajších hradov Červený Kameň, ktorý určite neobídeme.

Plán cesty :

1. deň 16. 07. :

7.31 vlak Čingov do BA – – cieľ – 12.05 v BA

12. 30 – autobus – do Modry – cieľ – 13.30 v Modre
– prehliadka okruhu (cena lektor 4-,/ osoba 1-, Eur)
– prehliadka – múzeum keramiky (vstupné 2-, alebo 3-, Eur)

14.30 – z Modry – autobus – cieľ – 15.30 príchod na hrad do Červeného Kameňa pozor
Veľký okruh – 75 min
Malý okruh – 60 min (vstupné 5-, Eur a 2,50 Eur)

17.00 – z Červeného Kameňa odchod do BA – cieľ asi o – 18.30 hod. na ubytovňu
individuálna večera – spoločná večera
– večer možná návšteva 5D kina vstupné asi do 7-, Eur
+ MHD 0,90 Eur jedna cesta

2. deň: 17. 07.

– raňajky individuálne – spoločné do 8.30 hod.
– o 8.30 hod. odchod MHD na námestie A. Dubčeka cieľ – o 10. 00 vstup do NR SR s lektorkou / 1 hod. /
– obed individuálny – spoločný od 11.00 hod. do 12.00 hod.
– od 12. 00 hod. odchod MHD na hrad Devín / do 14.00 hod/
– odchod MHD z hradu Devín do mesta od 15.00 hod. do 17.00 hod. prehliadka
Bratislavský hrad – nádvorie so Svätoplukom
vyhliadková veža nad Dunajom UFO – vstupné výťah 6,50 EUR-,
– 17.00 hod. odchod MHD od hradu na vlakovú stanicu
– 17. 37 – vlak – Šarišan z BA – cieľ – 21.26. v Poprade

Ubytovanie v ubytovni TARIF – Stará Vajnorská č. 39
Izby budú mať vlastné soc. zariadenie, v najhoršom prípade v bunke ( dve izby).
Cena výletu– vstupenky približne – 16-, / 8- , Eur, cena ubytovania – približne 10,-EUR, strava individuálna. Cesta do BA pre študentov a dôchodcov zdarma. Obyčajné cestovné 15,- + 15,- EUR

Ďalšie všeobecné informácie: Záujemcovia o tento poznávací výlet sa môžu prihlásiť do 3. júla v Obecnej knižnici Hranovnica osobne, alebo na telefónnom čísle: 052/ 77 95 139.
Alebo v Obecnej knižnici Spišsky Štiavnik do30.6.2015, č.t.0949 833 125.