Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná, a.s. Košice oznamuje občanom, že pre odberné miesto Spišský Štiavnik, ulica Slnečná v úseku od č.d. 450 po č.d. 466, ulica Hlavná č.d. 348 bude v termíne 4. august 2015 od 07.10 do 17.30 hod. prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.

 

Prerušenie distribúcie elektriny