Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Kubašská desiatka

Obec Spišské Bystré pozýva všetkých priaznivcov bežeckého športu na “Kubašskú desiatku” dňa 03.10.2015 so štartom o 14,30 z ihriska pri ZŠ s MŠ Spišské Bystré.beh