Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice oznamuje občanom, že
pre odberné miesto

Spišský Štiavnik, celá obec vrátane lokality Kaštieľ

bude v termíne 2. október 2015 od 07.00 do 15.30 hod.

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.
Taktiež bude prerušená distribúcia elektriny na uvedených uliciach:

Hlavná, Hornádska, Lúčna, Kvetná, Kláštorná, Mlynská, Priečna

v termíne 2. október 2015 od 07.40 do 18.30 hod. /jednotlivé odberné miesta a čísla domov/ viď 4 prílohy
Prerušenia distribúcie elektriny po jednotlivých odberných miestach je možné overiť v stránkových dňoch na obecnom úrade v Spišskom Štiavniku, na úradnej tabuli obce pred OcÚ alebo na internetovej stránke obce www.spisskystiavnik.sk

 

Východoslovenská distribučná, a.s – 1

Východoslovenská distribučná, a.s – 2