Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Výherkyňa fotohádanky

Do našej súťaže FOTOHÁDANKA z Obecného spravodajcu č. 3/2015 sme dostali iba jednu správnu odpoveď. Predmet, fotografiu ktorého sme uverejnili, sa používal sa na čistenie konských kopýt.

fotohadanka_web

Výherkyňou sa stala slečna Katarína Pavla Mizerová, ulica Mlynská. Odmenu si môže prevziať na Obecnom úrade v Spišskom Štiavniku. Výherkyni srdečne blahoželáme.