Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Výkup papiera.

Spoločnosť Brantner oznamuje občanom, že dňa 17.09.2015 (štvrtok) uskutoční v našej obci výkup papiera.

 

Spišský Štiavnik jeseň 2015


Výkup sa uskutoční:

16.20 – 16.50 h.: pred Obecným úradom
16.50 – 17.10 h.: pri autobus. zastávke pri bytovkách
17.10 – 17.30 h.: pri autobus. zastávke na Hlavnej ulici

Predmetom zberu sú:
noviny, časopisy, knihy bez obalov, letáky ale aj kartón.

Za vyzbieraný papier dostanete finančnú hotovosť alebo hygienické potreby.
Spoločnosť Brantner Vám ponúka za 1 kg papiera 0,03 EUR alebo za 5 kg papiera 1 ks toaletného papiera. V ponuke sú aj kuchynské utierky alebo hygienické vreckovky.

Neváhajte a vymeňte starý papier za nový!

tovar