Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Zasadnutie OZ dňa 18.9.2015 nebude

Z dôvodu ospravedlnenej neúčasti poslancov dnes zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku nebude. Zasadnutie sa uskutoční v náhradnom termíne v stredu 23.septembra 2015.