Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

OZNAM

Dňa 2. októbra 2015 /piatok/ prevádzka na Obecnom úrade v Spišskom Štiavniku nebude z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny v celej obci.

 

Bc. Mária Kleinová

starostka obce