Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Zber elektroodpadu

Oznamujeme, že zber elektroodpadu v našej obci sa uskutoční v sobotu 24. októbra 2015. Žiadame občanov, aby si elektroodpad vyložili pred rodinné domy skoro ráno. Zber začne približne od 6.00 hod.